Sekretesspolicy

VIKTIG UPPDATERING: Från 02/07/2020 kommer alla casino-bonusar för svenska användare begränsas till högst 100 SEK. Den veckovisa insättningsgränsen kommer vara 5 000 SEK. Tänk på detta när du granskar innehållet på vår webbplats.

Denna sekretesspolicy är avgörande för att våra webbplatsbesökare (du) bättre skall kunna förstå hur vi behandlar personuppgifter som vi erhåller genom användning av denna webbplats. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom varje avsnitt i denna sekretesspolicy för att informera dig själv om hur vi använder eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information om dig som möjligen kan identifiera dig som en fysisk person. Denna sekretesspolicy gäller inte den behandling som kan förekomma på någon annan webbplats förutom denna. Ägaren till denna webbplats (vi, oss, vår) är:

Denna sekretesspolicy gäller från och med 25 maj 2018, men den kan uppdateras eller ändras vid behov. Om en väsentlig förändring eller uppdatering inträffar kan det påverka dina rättigheter och skyldigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

När detta sker kommer du att meddelas i förväg så att du kan granska ändringarna innan de träder i kraft. (exempelvis om vi förlitar oss på nya syften för databehandling, lanserar nya tjänster eller utvecklar ny teknik som betydligt påverkar hur vi behandlar dina data).

Typer av personuppgifter vi lagrar

När du besöker vår webbplats kan vi komma att hantera två typer av personuppgifter angående dig:

 • Din elektroniska identifikations data och information om dina besök hos våra samarbetande webbplatser. Den elektroniska identitets datan inkluderar tid och datum för tillgång till vår webbplats, din IP adress och den webbläsare du använde för att få tillgång till vår webbplats, operativsystem du för närvarande använder, unika enhetsidentifierare och information om ditt mobila nätverk.
 • Dina besök hos våra samarbetande webbplatser inkluderar information om du antingen besöker, registrerar dig eller deltar i spelaktiviteter på någon av våra samarbetande webbplatser. Det är viktigt att notera att vi hanterar denna information på en aggregerad nivå vilket inte kan spåras tillbaka till dig.

För att hantera informationen ovan används cookies och liknande teknologi. För att veta mer om hur vi använder cookies, kan du läsa i vår Cookie Policy.

Rättslig grund och syften för databehandling

Det legitima intresset för att behandla dina personuppgifter ligger i att förbättra vår produkts effektivitet och vår tjänst i allmänhet. Vi använder den här typen av data för att mäta den aktuella effektiviteten för de reklamkampanjer som implementerats på vår webbplats. Genererad information som samlades in under ditt besök på vår webbplats används dessutom för att förbättra din övergripande användarupplevelse, för att utveckla och förbättra innehåll på vår webbplats, säkra och underhålla webbplatsens funktionalitet samt förebygga potentiella hot.

Vi använder informationen om din IP-adress mestadels av analytiska skäl, till exempel för att beräkna hur många besökare från specifika länder / regioner som besöker vår webbplats. För att presentera det relevanta innehållet för dig måste vi också bestämma en ungefärlig plats för din enhet (till exempel är det på det vis som vi förser dig med innehåll på det språk du använder).

För det statistiska syftet kan vi behandla data om dina aktiviteter som du utfört på våra partners webbplatser, vilket är viktigt för syftet att beräkna våra intäkter. Den här typen av information om dig grupperas med andra liknande data för att hjälpa oss skapa statistik om användningen av vår tjänst.

Typer av personuppgifter vi lagrar

När du besöker vår webbplats kan vi komma att hantera två typer av personuppgifter angående dig:

 • Din elektroniska identifikations data och information om dina besök hos våra samarbetande webbplatser. Den elektroniska identitets datan inkluderar tid och datum för tillgång till vår webbplats, din IP adress och den webbläsare du använde för att få tillgång till vår webbplats, operativsystem du för närvarande använder, unika enhetsidentifierare och information om ditt mobila nätverk.
 • Dina besök hos våra samarbetande webbplatser inkluderar information om du antingen besöker, registrerar dig eller deltar i spelaktiviteter på någon av våra samarbetande webbplatser. Det är viktigt att notera att vi hanterar denna information på en aggregerad nivå vilket inte kan spåras tillbaka till dig.

För att hantera informationen ovan används cookies och liknande teknologi. För att veta mer om hur vi använder cookies, kan du läsa i vår Cookie Policy.

Rättslig grund och syften för databehandling

Det legitima intresset för att behandla dina personuppgifter ligger i att förbättra vår produkts effektivitet och vår tjänst i allmänhet. Vi använder den här typen av data för att mäta den aktuella effektiviteten för de reklamkampanjer som implementerats på vår webbplats. Genererad information som samlades in under ditt besök på vår webbplats används dessutom för att förbättra din övergripande användarupplevelse, för att utveckla och förbättra innehåll på vår webbplats, säkra och underhålla webbplatsens funktionalitet samt förebygga potentiella hot.

Vi använder informationen om din IP-adress mestadels av analytiska skäl, till exempel för att beräkna hur många besökare från specifika länder / regioner som besöker vår webbplats. För att presentera det relevanta innehållet för dig måste vi också bestämma en ungefärlig plats för din enhet (till exempel är det på det vis som vi förser dig med innehåll på det språk du använder).

För det statistiska syftet kan vi behandla data om dina aktiviteter som du utfört på våra partners webbplatser, vilket är viktigt för syftet att beräkna våra intäkter. Den här typen av information om dig grupperas med andra liknande data för att hjälpa oss skapa statistik om användningen av vår tjänst.

Dina rättigheter

 •  Rätt till tillgång: Du har rätt att be oss om kopior av din personliga information som vi har
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära korrigering eller radering av dina personuppgifter som du tycker är felaktiga
 •  Rätt att glömmas: Även känd som Rätten att radera, ger dig rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som vi har. Det kan hända i olika fall: när uppgifterna inte längre behövs för de syften som de samlades in för; när du har dragit tillbaka samtycke och det inte finns någon annan laglig grund som vi kan fortsätta att behandla det på; när du motsatte dig behandling

  och det inte finns några övervägande legitima skäl att fortsätta; när uppgifterna har behandlats olagligt eller när uppgifterna måste raderas för att följa en juridisk skyldighet

 • Rätt att begränsa behandlingen: Du har rätt, under begränsade omständigheter, att begära att vi begränsar vår användning och behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att invända mot behandling: Du har rätt, under begränsade omständigheter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 •  Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära överföring av dina personuppgifter som vi behandlar till en annan enhet, utan hinder från oss, om en sådan överföring är tekniskt genomförbar
 •  Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där vi förlitar oss på att hantera din personliga information, utan att ange någon anledning till oss
 • Rätt att lämna in ett klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala eller danska dataskyddsmyndighet om du anser att det bryter mot dina rättigheter. Om du känner att dina personuppgifter har brutits eller om du har några frågor eller tvivel angående behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats, eller om du vill skicka oss en begäran om dina rättigheter, kan du kontakta oss på

   

  Eftersom vi är etablerade i Danmark kan du välja att kontakta det danska dataskyddsverket – Adress: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

Dataskydd

Att hålla dina data och personliga uppgifter uppdaterade och säkra är vår högsta prioritet när det gäller dataskydd. Vi har åtagit oss att använda lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina personuppgifter är säkra och väl skyddade mot oavsiktlig förlust, stöld, obehörig åtkomst eller användning, överträdelser eller annan potentiell olaglig aktivitet.

En annan metod som vi använder för att skydda dina data är åtkomstkontroll. Endast auktoriserad och utbildad personal har tillgång till dina personuppgifter som vi lagrar, vilket är nödvändigt för utförandet av sitt jobb.

Överföring till mottagare från tredje land

Om vi ​​överför dina personuppgifter till en mottagare som är registrerad i ett “tredje land” (utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), kommer vi att se till att dina uppgifter överförs på ett tillfredsställande och säkert sätt, i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.   Det finns tre kategorier av tredjelandsmottagare som dina data kan överföras till:

 •  En mottagare bildar ett land som anses ha ett tillräckligt dataskydd, godkänd av EU-kommissionen. Här finns en lista över länder som tillhandahåller en tillräcklig dataskydd.
 • En USA-baserad mottagare. I det här fallet syftar vi till att överföra dina uppgifter som de fastställs av Privacy Shield-mekanismen. Privacy Shield är ett ramverk som säkerställer att personuppgifter som överförs till USA skyddas på ett sätt som  har blivit godkända av EU. Mer om Privacy Shield-mekanismen kan läsas här.
 •  En mottagare från ett land som inte har tillräckligt med dataskydd, enligt EU-kommissionen. I det här fallet kommer vi att använda kontrakt (Data Protection Agreement) som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter med likvärdig standard som inom EES och genomför lämpliga skyddsåtgärder enligt definitionen inom tillämplig dataskyddslagstiftning, och särskilt GDPR

Tredjepartsmottagare

Det är möjligt att dina data kan komma att delas med enheter som hjälper oss att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (till exempel marknadsföring, reklam, analys, utveckling, säkerhet). Därför kan det vara nödvändigt att de behandlar dina personuppgifter för att utföra uppgifterna för vår räkning.

Eftersom det definieras under GDPR ska dessa tredje parter betraktas som registeransvariga. Databehandlare deltar i behandlingsaktiviteterna på grundval av relevanta dataskyddsavtal som skapas för att se till att dina personuppgifter är trygga och säkra.

Det är också möjligt att vi kan komma att dela dina personuppgifter med offentliga myndigheter och brottsbekämpande organ om vi är skyldiga eller juridiskt skyldiga att göra det.

Ändringar av integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy då och då om vi finner det nödvändigt, så vi föreslår att du granskar den regelbundet.

Det kan finnas två typer av ändringar som kan ske: väsentliga och / eller mindre.

Väsentliga ändringar kan ske om vi ändrar hur vi behandlar dina personuppgifter och personlig data. Dessa ändringar kan påverka dina rättigheter och skyldigheter angående behandlingen av dina personliga uppgifter (t.ex. om vi tillämpar nya tjänster på vår webbplats som väsentligt påverkar hur vi behandlar dina uppgifter)

Mindre ändringar har ingen inverkan på dina rättigheter och skyldigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. språkliga korrigeringar eller förbättringar, nya teckensnitt eller stilar)

Vi kommer att informera dig om väsentliga förändringar i förväg så att du har tillräckligt med tid att förstå och överväga om du godtar dessa ändringar innan de träder i kraft.

18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller | Endast nya kunder | Kommersiellt innehåll